Vārds skatītājam

Nevis skatuves mākslinieki vēstī par savu dialogu ar skatītājiem, bet skatītājs stāsta un domā par savām attiecībām ar teātri