Intervija - Edīte Tišheizere

Manas robežas stiepjas diezgan tālu

Ar aktieri Āri Matesoviču sarunājas Edīte Tišheizere

Redakcijas vēstis

Žurnāli