Privātuma politika

SIA “Teātra vēstis” kā datu apstrādes pārzinis un personas datu operators manuāli un/vai elektroniski apstrādā (ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu, bloķēšanu vai dzēšanu) no personām saņemtus datus, ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā līguma.

SIA “Teātra vēstis” vāc datus par savas tīmekļa vietnes apmeklētājiem, lai saprastu, cik noderīga ir tīmekļa vietne un kā to varētu uzlabot.

SIA “Teātra vēstis” datu vākšanas praksi nosaka šī Privātuma politika, kas ietver sīku informāciju par to, kādus datus SIA “Teātra vēstis” vāc, kā tos izmanto un kurš tiem piekļūst.
Jums ir tiesības kontrolēt Jūsu privātumu, un SIA “Teātra vēstis” to ļoti respektē. Mums ļoti svarīgi spēt palīdzēt Jums izmantot šīs tiesības, šim nolūkam tālāk ir norādīta sīkāka informācija.

Izlasiet šo Privātuma politiku un sazinieties ar SIA “Teātra vēstis”, ja Jums ir radušies kādi jautājumi vai komentāri.

Datu apstrādes mērķis

Datu apstrādes mērķis un nolūks ir savstarpējā saziņa un sadarbības nodrošināšana, satura plānošana un analīze, pretenziju un/vai pieteikumu izskatīšana un apstrāde, mārketings, jaunumu izsūtīšana, ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā līguma.

Jūsu datu pārzinis 

SIA “Teātra vēstis” ir Jūsu personas datu pārzinis.

Ar SIA “Teātra vēstis” datu aizsardzības speciālistu var sazināties pa e-pastu: zurnals@TeatraVestnesis.lv

 

SIA “Teātra vēstis” vāktie un izmantotie dati

Tīmekļa vietnes pārlūkošanas statistika

SIA “Teātra vēstis” laiku pa laikam uzlabo savu tīmekļa vietni ar mērķi atvieglot tās lietošanu. Šajā nolūkā SIA “Teātra vēstis” ir jāzina, kāda informācija ir vissvarīgākā vietnes apmeklētājiem, cik bieži viņi ienāk, kādu pārlūkprogrammu un ierīci viņi izmanto, kādu saturu visbiežāk lasa, no kāda reģiona nāk apmeklētāji, kā arī cita statistiska informācija.

SIA “Teātra vēstis” vāc šo informāciju, izmantojot automatizētu rīku Google Analytics, kas ļauj SIA “Teātra vēstis” reģistrēt un analizēt, kā apmeklētāji izmanto tīmekļa vietni.
Uzzināt vairāk par to, kā darbojas Google Analytics un kādu informāciju tā ļauj vākt un analizēt, Jūs varat šeit: https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lten&ref_topic=6157800.

SIA “Teātra vēstis” izmanto šos datus savās tiesiskajās interesēs kā uzņēmums, lai uzlabotu izpratni par klienta vajadzībām un kam viņi dod priekšroku, lai sniegtu labākus pakalpojumus un uzlabotu pieejamību SIA “Teātra vēstis” publiskotajai informācijai.

Jūs jebkurā laikā varat pārtraukt Jūsu datu vākšanu Google Analytics, kā aprakstīts šeit: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.


Reģistrācijas žurnāls

Serveris, kurā izvietota SIA “Teātra vēstis” tīmekļa vietne, arī var reģistrēt Jūsu nosūtītos pieprasījumus (Jūsu atvērtās tīmekļa adreses, Jūsu izmantotā ierīce un pārlūkprogramma, IP adrese, piekļuves laiks). Šie dati tiek izmantoti tikai tehniskajiem nolūkiem: lai nodrošinātu tīmekļa vietnes pienācīgu funkcionēšanu un drošību un izmeklētu iespējamos drošības incidentus.

Tādu datu vākšanas un izmantošanas pamats ir SIA “Teātra vēstis” tiesiskā interese nodrošināt SIA “Teātra vēstis” tīmekļa vietnes tehnisku pieejamību un drošību.

 

Sīkdatnes

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatne ir neliels teksta fails, ko tīmekļa vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs apmeklējat vietni. Tas ļauj tīmekļa vietnei atcerēties Jūsu darbības un izvēli (piereģistrēšanos, valodu, fonta lielumu un citas attēlošanas izvēles) pēc laika, lai Jums nebūtu atkārtoti tā jānorāda ikreiz, kad Jūs atgriežaties vietnē vai pārejat no vienas lapas uz citu.


Kā SIA “Teātra vēstis” izmanto sīkdatnes?

SIA “Teātra vēstis” tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes, lai vāktu Jūsu IP adreses un pārlūkošanas informāciju, Jūsu apmeklētās tīmekļa vietnes vai laiku, ko Jūs pavadījāt katrā lapā, un ļautu tīmekļa vietnei atcerēties Jūsu sistēmu un izvēli.

Citas sīkdatnes ļauj SIA “Teātra vēstis” sekot līdzi tīmekļa vietnes datplūsmai un lietotāju mijiedarbībai ar tīmekļa vietni — SIA “Teātra vēstis” izmanto šos datus, lai analizētu apmeklētāju uzvedību un uzlabotu apmeklētāju pieredzi. Šīs sīkdatnes saglabā un izmanto Google Analytics rīks.

Sīkdatnes tiek saglabātas Jūsu ierīcē tikai tad, ja Jūs piekrītat (ja vien sīkdatnes nav vajadzīgas tīmekļa vietnes tehniskai funkcionēšanai). Tomēr jāņem vērā, ka, ja Jūs nepiekrītat sīkdatņu izmantošanai, tīmekļa vietnes atsevišķas funkcijas var nefunkcionēt pienācīgi vai nestrādāt vispār.

Sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir SIA “Teātra vēstis” tiesiskā interese nodrošināt tīmekļa vietnes tehnisko funkcionalitāti. Tam, ka sīkdatnes tiek izmantotas, lai atcerētos Jūsu izvēli vai statistikas nolūkā, tiesiskais pamats ir Jūsu piekrišana.


Kā kontrolēt sīkdatnes?

Jūs varat kontrolēt un/vai dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles — sīkāku informāciju skatīt http://www.youronlinechoices.com/. Jūs varat dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas Jūsu datorā, un Jūs varat noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt. Bet tādā gadījumā Jums ir manuāli jānorāda izvēle katru reizi, kad Jūs apmeklējat vietni, un daži pakalpojumi un funkcijas var nedarboties.

 

SIA “Teātra vēstis” datu apstrāde

SIA “Teātra vēstis” izmanto vāktos statistikas datus analīzes nolūkā trīs gadus. Sīkdatnes ir parasti derīgas īsāku termiņu (dienu, nedēļu vai mēnesi), dažos gadījumos tās ir derīgas vienu gadu.

Statistikas datiem par tīmekļa vietnes apmeklētājiem var piekļūt SIA “Teātra vēstis” darbinieki no SIA “Teātra vēstis”, kuri ir atbildīgi par tādu datu analīzi un tīmekļa vietnes uzlabošanu.

SIA “Teātra vēstis” sadarbības partneriem, kuri nodrošina tīmekļa vietnes satura pārvaldes rīkus vai apkalpo tīmekļa vietni, var būt piekļuve tehniskajiem žurnālfailiem.

Google Analytics rīku nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums), kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem. Google Inc. ir pievienojusies ES-ASV Privātuma aizsardzības principiem, ES–ASV Privātuma aizsardzības sarakstam, kas apstiprina, ka pakalpojumu sniedzējs ievēro ES pieprasītos privātuma standartus. Šim pakalpojumu sniedzējam ir piemērojamas arī līgumiskās saistības, kas paredzētas privātuma nodrošināšanai (pieejamas šeit — https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html).
Sīkdatnēm var piekļūt sadarbības partneris Doubleclick.net.

 

Jūsu tiesības un kā tās izmantot 

Jums var būt tiesības pieprasīt ierobežot Jūsu personas datu apstrādi vai iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi.

Jūs varat atteikties no sīkdatnēm pārlūkprogrammas izvēlnē vai šeit:

 

Tiesības iesniegt sūdzību 

Ja Jums šķiet, ka Jūsu privātuma tiesības ir pārkāptas, Jūs varat iesniegt sūdzību ES iestādei atbilstoši Jūsu pastāvīgajai dzīvesvietai. Tādu iestāžu kontaktinformāciju var atrast http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

Šie noteikumi ir spēkā neierobežotu laiku un paliek spēkā arī tad, ja kāds no līdzējiem vienpusēji atkāpjas no līguma, vai ja līgums izbeidzas citādi. SIA “Teātra vēstis” var grozīt šos noteikumus, paziņojot par to vismaz 30 (trīsdesmit) dienas pirms grozījumu spēkā stāšanās. Ja līdz attiecīgo grozījumu spēkā stāšanās brīdim nav iesniegts rakstisks pieteikums par līguma izbeigšanu, tiek uzskatīts, ka persona ir grozījumiem piekritusi.