Kam noder politkorekts teātris

Tēma par politkorektumu mākslā. Ko mēs katrs uzskatām par politkorektumu un vārda brīvību un vai vēlme paust savu viedokli manifesta formā dažādiem māksliniekiem ir vienādi motivēta?