Vecums

Vai «eidžisms» ir aktuāls arī teātrī? Vecums joprojām ir delikāta tēma, un tādai tai droši vien jābūt. Mākslai vecums ir viena no tēmām un arī viens no instrumentiem