Marginalizētās kopienas

Par kopienām un sabiedrības grupām, kas netiek pilnvērtīgi pārstāvētas un/vai iekļautas Latvijas teātra ainā gan reprezentācijā, gan pieejamībā