Jaunas parādības, jauni termini

Tēma sagatavota Latvijas Republikas Kultūras ministrijas finansētā pētniecības projekta “Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai” ietvaros.