Jaunas parādības, jauni termini

Tēma sagatavota Latvijas Republikas Kultūras ministrijas finansētā pētniecības projekta «Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai» ietvaros