Jaunā drāma un dramaturģija

Mēģinājums no jauna definēt, ko mēs saprotam ar dramaturģiju. Kādos veidos atklājas dramaturģija kā performatīva notikuma struktūra? Dramaturģija, uz darbību vērstais stāsts, spēj izsaukt ne vien sajūsmu, bet arī riebumu, bailes, dusmas, asaras. Tā ir sava veida sabiedrības spogulis