Kājas, uz kurām kustas scenogrāfija

Meklējot dzīvo ķermeni un scenogrāfijas dzīvo dabu Kristas un Reiņa Dzudzilo mākslinieciskajā darbībā

Baltijas drāmas forumā Viļņas Mūzikas un teātra akadēmijā šā gada 22. septembrī Reinis Dzudzilo tika aicināts prezentēt referātu par Kristas un Reiņa Dzudzilo māksliniecisko praksi teātrī. Šāgada foruma tēma bija «Ķermeņa problēmas. Ķermenis un ķermeņa pieredze mūsdienu Baltijas teātrī».

>

Labrīt! Es sākšu un izvedīšu jūs caur portālu, kas atrodas virs manis. Tas ir projektora ekrāns, bet ekrānā jūs atradīsiet vēl citu portālu.

ZRwhdZ 

Šis video ir darba ZRwhdZ dokumentācija kustīgos attēlos. Tas ir Dzudzilo darbs. Atverot abreviatūru, mēs nonākam pie teikuma Zum Raum wird hier die Zeit jeb, tulkojot no vācu valodas, «Par telpu šeit top laiks». Šis darbs, kas ietver «mūžīgu» kustību, tika radīts Prāgas Scenogrāfijas kvadriennālei 2019. gadā. Mana referāta nosaukums nāk tieši no Prāgas darba apraksta, kurā tika atklāts ZRwhdZ algoritms.

Mēs esam divi vizuālie mākslinieki, kuri lielākoties strādā kā viens

Divi tēli, kurus jūs redzējāt kustīgajos attēlos (es nedomāju telpu, kura kustas, un mūziku, kura arī kustas, bet tos statiskos tēlus, cilvēkus, kuri tiek kustināti un kuru sejas kadrā neieraugām), esam mēs – Krista un Reinis Dzudzilo.

Žurnāli