Andris Kaļiņins. Scenogrāfija un plakāts P. Čaikovka baletam Gulbju ezers
Andris Kaļiņins. Scenogrāfija un plakāts P. Čaikovka baletam Gulbju ezers

4.K un K 4

Domājot par nākamajiem scenogrāfiem un scenogrāfijas nākotni

Domājot par apstākļiem, kas veidojuši Ievas Stalšenes, Katrīnas Ievas Vaičukas, Madaras Melas un Andra Kaļiņina studiju kontekstu, jāpiemin šādi notikumi un fakti.

1.kursa laikā topošajiem scenogrāfiem veicās, jo kompozīciju – galveno specialitātes priekšmetu – viņiem pasniedza Andris Freibergs. Gluži pamatoti šo faktu minētie studenti arī tagad piemin kā īpaši svarīgu savā studiju biogrāfijā.

Vēl jāmin dalība starptautiskajā scenogrāfijas kvadriennālē PQ 2019 Prāgā. 

LMA scenogrāfijas studentu ekspozīcijas nosaukums bija Jauns un Vāgners.

Kvadriennālei ir īpaša loma scenogrāfijas nodaļas dzīvē. Katrs students, kas «aizbraucis uz Prāgu» ar savu darbu, kā veiksmīgs Dullais Dauka varējis palūkoties, kas tad ir aiz tā personiskās izpratnes horizonta.

Scenogrāfam nav jāmokās ar jautājumu «kam vajadzīga mana māksla?»

Un laimīgs atgriezties mājās.

Noteikti jāpiemin kursabiedru izveidotā mākslinieku apvienība 4K. Scenogrāfiem, protams, jābūt komandas spēlētājiem, bet «spēle» parasti notiek, iekļaujoties izrādes veidotāju – pirmkārt, režisora – izvēlētā komandā.

Žurnāli