Māras Mennikas Roplainiete (centrā) ir pirmais cilvēks, kas Krustiņa (Krišjānis Strods, no labās) dzīvē izturas pret viņu adekvāti situācijai. Mārtiņš Liepa – Roplainis, Ieva Estere Barkāne – Ilze. Skats no izrādes «Pazudušais dēls». Foto – Matīss Markovskis
Māras Mennikas Roplainiete (centrā) ir pirmais cilvēks, kas Krustiņa (Krišjānis Strods, no labās) dzīvē izturas pret viņu adekvāti situācijai. Mārtiņš Liepa – Roplainis, Ieva Estere Barkāne – Ilze. Skats no izrādes «Pazudušais dēls». Foto – Matīss Markovskis

Pedagoģiska traģēdija divās daļās

Izrāde «Pazudušais dēls» Valmieras teātrī

Domājams, ka Teātra Vēstneša lasītājam nav nepieciešams stāstīt Rūdolfa Blaumaņa Pa­zudušā dēla sižetu. Stāsts par pagrimušā Krustiņa centie­niem atgriezties ģimenes lo­kā, protams, ir lasīts skolā, un droši vien apaudzis ar priekšstatiem par to, kuram taisnība – tēvam vai dēlam. Režisors un scenogrāfs Reinis Suhanovs pie lugas atgriežas jau otrreiz, bet šoreiz patiesi pārsteidz. Jautājums «kurš vainīgs» iestudējuma centrā nonāk gan, to­mēr atbilde nav viennozīmīga.

BLAUMAŅA FAKTORS

Izrādes programmiņa lapu pa lapai atklāj, kā re­žisors par iestudējumu domājis. Vāki tai veidoti kā vecai dziesmu grāmatai, kas dzimtās mēdza glabāties gadu desmitiem, nostiprinot sadzīvē kristīgās ētikas dominanti un kalpojot par ģime­nes hroniku (tajās ierakstīja kāzu, dzimšanu un nāvju sarakstus). Suhanovs raksta, ka Pazudušais dēls ir iespēja «pieskarties cilvēcības saknei», bet tikpat liela uzmanība veltīta Blaumaņa kon­tekstam. Ir citāti no lugas (Roplainis uzņemas dēla parādu, Krustiņš pārmet mātei). Blaumaņa izcilākās pētnieces Līvijas Volkovas teksts. Krusti­ņa raksturojums stāstā Pērkoņa negaiss. Lūkas evaņģēlijs un tēvreizes motīvs no Mateja. Un ir bildes – Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ko­lekcija, kurā iemūžināti tradicionālie lauku darbi 20. gadsimta 20. gados. Blaumanis, ģimene, dzī­vesveids – lūk, arī iestudējuma atslēgas.

Suhanova izrāde ir it kā tradicionāli veidota, bet neparasta – tas ir režijas teātris, bet režisors lugu nav interpretējis, tikai analizējis. Pret Blau­maņa tekstu šeit izturas gandrīz kā pret Svētajiem rakstiem. Lugu pirms izrādes tikko bi­ju pārlasījusi, varu apliecināt – tā tiek izpildīta burts burtā. Laikmetīgā teātrī tā nedara, un droši vien ne tikai tāpēc, ka mākslinieki priekšplānā mīl iznest sevi. Vairumam literāru darbu «kruķi» ir vajadzīgi – teksti noveco, nozīmes mainās. Su­hanovs pierāda, ka Blaumanis ir pārlaicīgs.

Žurnāli