Heiners Millers. Publicitātes foto

Hamletmašīna

Tulkojums

1. ĞIMENES ALBUMS

Es biju Hamlets. Es stāvēju jūras krastā un runājos ar bangām BLABLA – aiz muguras Eiropas drupas. Zvani iezvanīja valsts bēru ceremoniju, slepkava un atraitne viens pāris, aiz dižās maitas zārka parādes solī padomnieki, vaimanādami slikti apmaksātās sērās KAS PAR LĪĶI LĪĶRATOS VEDAMS/ KAS AR VAIMANĀM UN BRĒKU BEDAMS/ VEDAMS UN BEDAMS IR SLAVENS/ UBAGA DĀVANU DEVĒJS VARENS iedzīvotāji ierindā, viņa prasmīgās valdīšanas rezultāts TAS BIJA DIŽENS VĪRS ŅĒMA VISU TIKAI NO VISIEM. Es apturēju bēru gājienu, ar zobenu atlauzu vaļā zārku, to darot nolauzu asmeni, ar neaso atlūzu tas izdevās, un izdalīju beigto radītāju GAĻA AR GAĻU SADERAS nožēlojamajām apkārtstāvošajām radībām. Sēras pārvērtās gavilēs, gaviles šmakstināšanā, uz tukšā zārka slepkava kopojās ar atraitni VAI MAN TEV TĒVOCI PALĪDZĒT UZSVEMPTIES ATPLET KĀJAS MAMMA. Es nogūlos uz zemes un dzirdēju pasauli griežamies trūdēšanas kopsolī. 

I’M GOOD HAMLET GI’ME A CAUSE FOR GRIEF
AH THE WHOLE GLOBE FOR A REAL SORROW
RICHARD THE TRIRD I THE PRINCEKILLING KING
OH MY PEOPLE WHAT HAVE I DONE UNTO THEE
KĀ KUPRI ES NESU SAVAS SMAGĀS SMADZENES
KOMUNISTISKĀ PAVASARA OTRAIS KLAUNS
SOMETHING IS ROTTEN IN THIS AGE OF HOPE
LETS DELVE IN EARTH AND BLOW HER AT THE MOON 

Es zināju, ka tu esi aktieris. Es arī esmu, es spēlēju Hamletu. Dānija ir cietums, starp mums aug siena

Re, kur nāk rēgs, kas mani uztaisīja, – cirvis vēl aizvien pakausī. Vari paturēt cepuri galvā, es zinu, ka tev viens caurums par daudz. Es gribētu, lai manai mātei būtu bijis viens mazāk, kad tu biji miesā, – es būtu ticis sev aiztaupīts. Bābiešus vajadzētu aizšūt ciet, pasaule bez mātēm. Mēs varētu viens otru vienā mierā apkaut, pie tam ar zināmu paļāvību, ja dzīve mums kļūtu par garu vai kakls par šauru mūsu kliedzieniem. Ko tu gribi no manis. Vai tev nepietiek ar savu valsts bēru ceremoniju. Vecais diedelnieks. Vai tad tev kurpes nav asinīm notrieptas. Kāda man daļa gar tavu līķi. Priecājies, ka osa ārā stāv, varbūt tiksi debesīs. Uz ko tu gaidi. Gaiļi ir nokauti. Rīts vairs nepienāks.

Žurnāli